W naszym obiekcie realizowany jest projekt finansowany z Funduszy Europejskich Programu Regionalnego, mający na celu wsparcie naszej działalności gospodarczej kapitałem obrotowym po stratach związanych z pandemią Covid-19.

Tytuł projektu: „Wsparcie na utrzymanie firmy 4rent Marcin Juzwa

Kwota dofinansowania: 23 535,33zł

Czas realizacji: 01.08.2020 – 31.10.2020